STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Lubelskim
 Ważne adresy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Gmina Piaski
  ul. Lubelska 77, tel./fax: (81) 582-29-39  Jest jednostką budżetową Urzędu Miejskiego w Piaskach . Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

  Gminne Centrum Informacji w Piaskach świadczy usługi  od stycznia 2004 r. przez 6 dni w tygodniu
  w godzinach:
  poniedziałek              od 800 do 1800,
  wtorek - sobota        od 715 do 1715.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego
  i gospodarczego rozwoju.

  W CCI można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu  motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo - informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  GCI

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Piaski, powiatu Świdnik, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa lubelskiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE