STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Lubelskim
 Ważne adresy

Gminne Centrum Informacji
w Piaskach

ul. Lubelska 77
21 - 050 Piaski
tel./fax: (81) 582-29-39

http://www.piaski.pl

Herb Piask

Urząd Miejski w Piaskach

zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z gminy Piaski i okolic, rolników, siostry zakonne, księży, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych
i powiatowych.